Metta Vihara

Bouw retraitecentrum

Welkom

Op deze website een verslag, in woord en beeld, over de bouw van het nieuwe retraitecentrum in de Hengstdijkse Kerkstraat. De locatie is een voormalige varkenshouderij maar als zodanig al ongeveer 10 jaar niet meer in gebruik. De totale oppervlakte van het terrein is 3200 m2. De bestaande schuren zijn afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe retraitecentrum. Het woonhuis blijft in tact.

De website Metta Vihara zelf is hier te vinden: http://www.mettavihara.nl/